develop free website

Latvijā reģistrēts
zāļu ražotājs

SIA “Baltijas Terapeitiskais Serviss” savu darbību sāka 1994. gada 17. janvārī.

Uzņēmuma misija ir klientu nodrošināšana ar kvalitatīviem produktiem. Mūsu prioritāte ir sekmīga sadarbība ar partneriem. Regulāra personāla apmācība nodrošina ātru un kvalitatīvu klientu un mūsu partneru apkalpošanu.Licences numurs R00019. Licence pārreģistrēta 23.12.2019.

Mobirise

Cilvēka albumīns 

BTS 50 g/l šķīdums infūzijām (Reģ. Nr.: 95-0330)

Mobirise

Cilvēka albumīns 

BTS 100 g/l šķīdums infūzijām (Reģ. Nr.: 95-0330)

Mobirise

Cilvēka albumīns 

BTS 250 g/l šķīdums infūzijām (Reģ. Nr.: 95-0330)

Mobirise

Cilvēka imūnglobulīns

Octagam 5% 50 ml

Mobirise

Cilvēka imūnglobulīns

Octagam 5% 100ml

Mobirise

Pulveris

Octanate 1000 SV 10ml

Mobirise

Pulveris

Octanate 1000 SV 10ml

Mobirise

Pulveris

Octanate 500 SV 10ml

FARMAKOVIGILANCE

Farmakovigilance ir zinātne un darbības, kas saistītas ar zāļu blakusparādību atklāšanu, izvērtēšanu, izpratni un preventīvu darbību veikšanu vai citām ar zāļu lietošanu saistītām problēmām. Farmakovigilances mērķis ir padarīt zāļu lietošanu drošāku un efektīvāku. 
SIA “Baltijas Terapeitiskais Serviss” atbild par savu zāļu drošumu, tāpēc uzņēmumā ir izveidota un tiek uzturēta farmakovigilances sistēma.
Ja Jūs, lietojot mūsu zāles vai ārstējot pacientu ar mūsu zālēm, novērojat blakusparādības, aicinām ziņot:
Telefoniski uz +371 29498200 (24 stundu pieejamības tālrunis)
Rakstot uz e-pastu offis@btsplazma.lv
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
Aicinām ziņot arī par zāļu neefektivitāti, citiem neparastiem efektiem, kā arī par kļūdām saistībā ar zāļu lietošanu.
Jūs varat sazināties ar mums arī gadījumā, ja Jums ir radušies kādi jautājumi par mūsu zāļu lietošanu.

Kontakti

Sēlpils iela 9, Rīga, Latvija
Tālr.: +371 67450905
Fakss: +371 67470637

e-pasts: offis@btsplazma.lv

Jūsu privātums un datu aizsardzība SIA “Baltijas Terapeitiskais Serviss” ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, uzņēmums ir ieviesis procedūru personas datu apstrādei.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties ©2020 BALTIJAS TERAPEITISKAIS SERVISS